Bia Ho So

Các loại bìa hồ sơ thường dùng: bìa còng, bìa lá, bìa lỗ, bìa 3 dây, bìa trình ký, bìa nút, bìa cột dây, bìa nhựa nhiều lá...

Collection by VPP VINACOM | Văn Phòng Phẩm Vinacom