QuimPG ๐ŸŽ—๏ธ
Si fas que els adversaris vinguin a tu per combatre, la seva forรงa estarร  sempre buida. Si no surts a combatre, la teva forรงa estarร  sempre plena.
When you write comments on links, they’ll appear here.
Button