SvenskPolarforskning

Polarforskningssekretariatet främjar och samordnar svensk #polarforskning i #Arktis och #Antarktis. | Promoting and coordinating Swedish #PolarResearch.

https://polar.se