Olje- og energidep

Norwegian Ministry of Petroleum and Energy. Olje- og energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

http://www.oed.dep.no