Lluís Pallejà 🎗

Autodidacte, impertinent, i segurament inexacte, però amb el pas del temps em corregire.. o no? Soc pare, coherent, polifacètic, i Casteller... Ah! i Geek