Xosomienbac - KQXSMB - KQSXMB - XSMB Minh Ngọc

Xổ số miền Bắc được coi là “xổ số quốc dân” gắn liền với slogan “ích nước lợi nhà” suốt hơn 50 năm nay. XSMB có 6 tỉnh, mỗi tỉnh mở thưởng vào 1 ngày trong tuần

Xosomienbac - KQXSMB - KQSXMB - XSMB Minh Ngọc’s Best Collections