Fırat Demirel

Teknoloji & Girişimcilik - Araştırmacı, yazar, girişimci, insan. / Researcher, author, entrepreneur, human. Tweets tr/en http://linkd.in/firatdemirel