towarzysz Józef

Bierzemy na siebie wyłącznie zburzenie istniejącego ustroju społecznego, tworzenie to nie nasza sprawa - G. Schetyn