Carles Porta

Equilibrista de la vida, periodista, escriptor, productor, director i guionista. Posant llum a la foscor.